Tracte proper
Cada persona és diferent, a Creixent Salut Integral tractarem de manera personal i específica el teu cas
Professionalitat
El nostre equip és jove, preparat i amb experìencia per trobar solució i acompanyar-te en el canvi
Treball conjunt
Treballem de manera conjunta per abordar el teu cas sota una perspectiva àmplia, atenent a les teves necessitats i enfocant-nos en els teus objectius

Psicoteràpia adolescents i adults

El treball individual comença per la demanda de la persona que busca ajuda per a superar alguna dificultat i pel respecte cap a la persona que acut a teràpia amb la convicció que aquesta persona disposa de les eines necessàries per transformar allò que li provoca el malestar, entenent les dificultats en les que es troba i conduint a la persona cap el canvi. En altres paraules, ajudar-la a entendre el què sent, i a escollir què fer amb allò que sent.

Preocupacions, insatisfacció, inseguretats, baixa autoestima…
Ansietat, depressió, pors, dependències, descontrol emocional, conductes de risc, obsessions, transtorns alimentaris, problemes en les relacions,…
Veure la descipció sencera

Psicologia infantil

Per ells es difícil a vegades afrontar les seves experiències o sensacions i és en aquests moments on els acompanyem i els ajudem. Donem solucions als seus problemes, que per més que a vegades a nosaltres ens semblin poc importants, per ells ho són.

La psicologia és un mitjà útil per aquells nens i nenes que conscient o inconscientment volen un canvi. Els nens no tenen les paraules suficients per descriure-ho i ho fan a través dels seus actes i dels seus comportaments.

Nivell de confiança, Por als canvis, Gestió de les emocions, Noves tecnologies, Canvis socials,…
Actuació en tots els contextos (Familia, Escola, Entorn)
Veure la descripció sencera

Psicopedagogia

En la psicopedagogia s’apliquen continguts, teories i mètodes de la Psicologia a l’àmbit de l’educació.

Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades a alumnes, ja siguin d’infantil, primària o secundària, orientades a treballar les dificultats escolars d’aprenentatge vinculades a la presència d’algun trastorn específic com la dislèxia, la discalcúlia, el TDA…

Recuperació dels aprenentatges: Lectura, Escriptura, Càlcul, Matemàtiques,…
Planificació i organització: agenda, horaris d’estudi, carpeta, apunts,…
Tècniques i mètodes d’estudi: pre-lectura, lectura, subratllat, resum, esquema i estudi
Preparació d’exàmens: PRE, DURANT, POST
Motivació i Autoestima davant les tasques escolars
Potenciar conductes adequades i reduir/eliminar les poc adequades
Generalització de les conductes adequades a tots els àmbits problemàtics
Veure la descripció sencera

Teràpia de parella

L’ objectiu de la teràpia de parella és resoldre els conflictes en la relació, ja sigui per dificultats en la comunicació, en la convivència, problemes de gelosia, infidelitats, problemes per establir i/o respectar els límits, problemes pel que fa a la consecució de les expectatives, dificultats en la negociació, en la presa de decisions, problemes sexuals, problemes amb la família d’origen, pèrdues de respecte, allunyament emocional, processos de separació o divorci…

Conflictes en la relació, Comunicació, Convivència, Gelosia, Infidelitat
Límits, negociació, problemes sexuals, respecte, allunyament emocional, processos de separació o divorci
Veure la descripció sencera

Teràpia familiar

Aquesta modalitat de teràpia té com a objectiu promoure un canvi global en el funcionament i la manera d’interaccionar d’una família, respectant els seus valors familiars i el moment del cicle vital en el que es troba cada membre.

Situacions conflictives familiars, Relacions i interaccions entre els membres, Canvis
Entrada a l’adolescència d’un fill o filla, Pèrdua, Establir límits, Problemes de comunicació,…
Veure la descripció sencera

Psiconutrició

En aquest modalitat es treballa de forma multidisciplinari: l’equip format per la psicòloga, la Doctora especialista en dietètica y el nutricionista realitzaran un pla individualitzat amb el que la persona que acudeix a la consulta serà capaç d’entendre com es va formar la seva relació psicològica amb el menjar.

Relació psicològica amb el menjar, Pèrdua del control
Culpa, Vergonya, Frustració, Relació amb la gestió emocional
Veure la descripció sencera

Nutrició

S’elaboren dietes per canvis de pes, control i seguiment, energèticament elevades, alimentació equilibrada, nous hàbits alimentaris, afeccions mèdiques a través de la reeducació alimentària,…

Nivells de colesterol, Hipertensió, Diabetis, Alimentació oncològica,…
Estrenyiment, Hèrnia de hiat, Alimentació i fertilitat, Al·lèrgies i intoleràncies, Nutrició esportiva,…
Veure la descripció sencera

Fisioteràpia traumatològica

Amb una atenció individualitzada utilitzant tècniques de teràpia manual, enfocades a disminuir el dolor, recuperar la funcionalitat i afavorir la readaptació a les activitats de la vida diària. Treballem des d’una perspectiva integradora (cos, postura, salut física i emocional) buscant les causes del dolor o molèstia i oferim un anàlisi i tractament exhaustiu.

Perspectiva integradora (cos, postura, salut física i emocional)
Dolor crònic, fibromialgia, patologia reumàtica, fractures, lesions musculars, dolor cervical, esquinç,…
Veure la descipció sencera

Entrenament Funcional

L’entrenament funcional es basa en realitzar exercicis que s’adapten als moviments naturals del cos humà per treballar de forma global músculs i articulacions. Una de les seves principals avantatges és que s’adapta completament a les condicions físiques de cada persona.

Sortir dels “bucles mentals”, reduir ansietat i estrès, mobilitat corporal, flexibilitat, equilibri, postura
Enfortir musculatura, perdre grassa, millora autoestima, reduir dolor d’esquena, optimitza el rendiment esportiu
Verure la descripció sencera

Logopèdia

Tractaments dels transtorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat.

Dificultat en la pronúncia d’un o més sons de la parla, retard en el llenguatge, transtorn del llenguatge
Dislèxia, Disgrafia, Disortografia, Transtorn de l’Espectre Autista, Col·locació inadequada de la llengua a l’hora d’empassar,…
Verure la descripció sencera

Psicoteràpia adolescents i adults

El treball individual comença per la demanda de la persona que busca ajuda per a superar alguna dificultat i pel respecte cap a la persona que acut a teràpia amb la convicció que aquesta persona disposa de les eines necessàries per transformar allò que li provoca el malestar, entenent les dificultats en les que es troba i conduint a la persona cap el canvi. En altres paraules, ajudar-la a entendre el què sent, i a escollir què fer amb allò que sent.

Preocupacions, insatisfacció, inseguretats, baixa autoestima…
Ansietat, depressió, pors, dependències, descontrol emocional, conductes de risc, obressions, transtorns alimentaris, problemes en les relacions,…
Veure la descipció sencera

Teràpia de parella

L’ objectiu de la teràpia de parella és resoldre els conflictes en la relació, ja sigui per dificultats en la comunicació, en la convivència, problemes de gelosia, infidelitats, problemes per establir i/o respectar els límits, problemes pel que fa a la consecució de les expectatives, dificultats en la negociació, en la presa de decisions, problemes sexuals, problemes amb la família d’origen, pèrdues de respecte, allunyament emocional, processos de separació o divorci…

Conflictes en la relació, Comunicació, Convivència, Gelosia, Infidelitat
Límits, negociació, problemes sexuals, respecte, allunyament emocional, processos de separació o divorci
Veure la descripció sencera

Teràpia familiar

Aquesta modalitat de teràpia té com a objectiu promoure un canvi global en el funcionament i la manera d’interaccionar d’una família, respectant els seus valors familiars i el moment del cicle vital en el que es troba cada membre.

Situacions conflictives familiars, Relacions i interaccions entre els membres, Canvis
Entrada a l’adolescència d’un fill o filla, Pèrdua, Establir límits, Problemes de comunicació,…
Veure la descripció sencera

Psiconutrició

En aquest modalitat es treballa de forma multidisciplinari: l’equip format per la psicòloga, la Doctora especialista en dietètica y el nutricionista realitzaran un pla individualitzat amb el que la persona que acudeix a la consulta serà capaç d’entendre com es va formar la seva relació psicològica amb el menjar.

Relació psicològica amb el menjar, Pèrdua del control
Culpa, Vergonya, Frustració, Relació amb la gestió emocional
Veure la descripció sencera

Psicologia infantil

Per ells es difícil a vegades afrontar les seves experiències o sensacions i és en aquests moments on els acompanyem i els ajudem. Donem solucions als seus problemes, que per més que a vegades a nosaltres ens semblin poc importants, per ells ho són.

La psicologia és un mitjà útil per aquells nens i nenes que conscient o inconscientment volen un canvi. Els nens no tenen les paraules suficients per descriure-ho i ho fan a través dels seus actes i dels seus comportaments.

Nivell de confiança, Por als canvis, Gestió de les emocions, Noves tecnologies, Canvis socials,…
Actuació en tots els contextos (Familia, Escola, Entorn)
Veure la descripció sencera

Psicopedagogia

En la psicopedagogia s’apliquen continguts, teories i mètodes de la Psicologia a l’àmbit de l’educació.

Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades a alumnes, ja siguin d’infantil, primària o secundària, orientades a treballar les dificultats escolars d’aprenentatge vinculades a la presència d’algun trastorn específic com la dislèxia, la discalcúlia, el TDA…

Recuperació dels aprenentatges: Lectura, Escriptura, Càlcul, Matemàtiques,…
Planificació i organització: agenda, horaris d’estudi, carpeta, apunts,…
Tècniques i mètodes d’estudi: pre-lectura, lectura, subratllat, resum, esquema i estudi
Preparació d’exàmens: PRE, DURANT, POST
Motivació i Autoestima davant les tasques escolars
Potenciar conductes adequades i reduir/eliminar les poc adequades
Generalització de les conductes adequades a tots els àmbits problemàtics
Veure la descripció sencera

Psiconutrició

En aquest modalitat es treballa de forma multidisciplinari: l’equip format per la psicòloga, la Doctora especialista en dietètica y el nutricionista realitzaran un pla individualitzat amb el que la persona que acudeix a la consulta serà capaç d’entendre com es va formar la seva relació psicològica amb el menjar.

Relació psicològica amb el menjar, Pèrdua del control
Culpa, Vergonya, Frustració, Relació amb la gestió emocional
Veure la descripció sencera

Nutrició

S’elaboren dietes per canvis de pes, control i seguiment, energèticament elevades, alimentació equilibrada, nous hàbits alimentaris, afeccions mèdiques a través de la reeducació alimentària,…

Nivells de colesterol, Hipertensió, Diabetis, Alimentació oncològica,…
Estrenyiment, Hèrnia de hiat, Alimentació i fertilitat, Al·lèrgies i intoleràncies, Nutrició esportiva,…
Veure la descripció sencera

Fisioteràpia traumatològica

Amb una atenció individualitzada utilitzant tècniques de teràpia manual, enfocades a disminuir el dolor, recuperar la funcionalitat i afavorir la readaptació a les activitats de la vida diària. Treballem des d’una perspectiva integradora (cos, postura, salut física i emocional) buscant les causes del dolor o molèstia i oferim un anàlisi i tractament exhaustiu.

Perspectiva integradora (cos, postura, salut física i emocional)
Dolor crònic, fibromialgia, patologia reumàtica, fractures, lesions musculars, dolor cervical, esquinç,…
Veure la descipció sencera

Entrenament Funcional

L’entrenament funcional es basa en realitzar exercicis que s’adapten als moviments naturals del cos humà per treballar de forma global músculs i articulacions. Una de les seves principals avantatges és que s’adapta completament a les condicions físiques de cada persona.

Sortir dels “bucles mentals”, reduir ansietat i estrès, mobilitat corporal, flexibilitat, equilibri, postura
Enfortir musculatura, perdre grassa, millora autoestima, reduir dolor d’esquena, optimitza el rendiment esportiu
Veure la descipció sencera

Logopèdia

Tractaments dels transtorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat.

Dificultat en la pronúncia d’un o més sons de la parla, retard en el llenguatge, transtorn del llenguatge
Dislèxia, Disgrafia, Disortografia, Transtorn de l’Espectre Autista, Col·locació inadequada de la llengua a l’hora d’empassar,…
Verure la descripció sencera
Obrir xat
Necessites ajuda? Contacta
Hola, en què et podem ajudar?